French Vanilla

VerdesNameRGBCMYKHEX
French VanillaFrench Vanilla##f0edda

2687