Silky

VerdesNameRGBCMYKHEX
SilkySilky##9bdddc

2472